ผู้สมัครงาน

วิธีการสมัคร

  • สแกน QR Code เพื่อดาว์นโหลด Mobile Application CHAT9
  • ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น CHAT9 เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเบื้องต้น
    และประวัติส่วนตัวโดยละเอียด ประสบการณ์ทำงาน และข้อมูลอื่นๆ เพื่อ CHAT กับ
    ผู้ประกอบการ
  • Search ตำแหน่งงาน หรือดูตำแหน่งงานใหม่ได้ที่ Hot Jobs
**เมื่อมีตำแหน่งงานที่สนใจ สามารถ CHAT สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานนั้นๆกับผู้ประกอบการได้
และผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเบื้องต้น และประวัติส่วนตัวโดยละเอียดให้ครบถ้วน มิเช่นนั้น
จะไม่สามารถ CHAT กับผู้ประกอบการได้**